Bezpieczeństwo

Jak dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Troska o bezpieczeństwo graczy przyświecała nam od początku budowy pokojów. Chcemy, abyś czuł się komfortowo i skupił w 100% na zabawie. W związku z tym:

 • Spełniamy normy PPOŻ. Pokój zbudowany został z materiałów zapewniających ochronę przed ogniem (materiały niepalne lub niezapalne, klasa reakcji na ogień B-s2 lub lepsza zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1).
 • Pokoje wyposażone są w gaśnice PPOŻ.
 • Oświetlenie ewakuacyjnej jest w każdym z pomieszczeń.
 • Umieściliśmy przyciski bezpieczeństwa, które wyłączają zasilanie i włączają oświetlenie ewakuacyjne.
 • Drzwi do pokoi nie są nigdy zamkykane podczas gry.
 • Gracze nie są unieruchomiani w pokojach.
 • Pokoje przeszły obowiązkową próbną ewakuację zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, pod nadzorem specjalisty ds. PPOŻ.
 • Brak instalacji gazowej i otwartego ognia w lokalu.
 • Gracze nie mają bezpośredniego dostępu do prądu o napięciu 220V lub wyższym.
 • Wszystkie pomieszczenia gry są monitorowane przez kamery. Dostępna jest ciągła komunikacja pomiędzy obsługą, a graczami.
 • W lokalu dostępna jest apteczka pierwszej pomocy.