Regulamin

Regulamin

 1. Podmiotem realizującym usługi jest Escape spółka cywilna, Os. Złotej Jesieni 7, 31-827 Kraków, NIP: 6783182806
 2. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie escapekrakow.pl, lockme.pl lub dokonująca opłaty przez operatora płatności Krajowy Integrator Płatności S.A. (dalej KIP) zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
 3. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz wskazówek pracowników.
 4. Rezerwacja
  1. Rezerwacji dokonać można korzystając ze strony escapekrakow.pl lub lockme.pl.
  2. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:
   1. liczba uczestników
   2. nazwa wybranego pokoju
   3. data i godzina rezerwacji
   4. numer telefonu kontaktowego
   5. adres email
   6. informacje dodatkowe (np. faktura, wykorzystanie vouchera, realizacja kodu zniżkowego itp).
  3. Potwierdzeniem rezerwacji jest automatyczny email wysłany do osoby dokonującej rezerwacji. W przypadku braku potwierdzenia, konieczny jest kontakt telefoniczny.
  4. Rezerwację można odwołać lub zmienić telefonicznie, mailowo bądź osobiście najpóźniej 24 godziny przed planowaną grą.
  5. Opłaty za rezerwacje, które nie zostały odwołane lub zmienione 24 godziny przed planowaną wizytą, nie podlegają zwrotowi.
 5. Gra:
  1. Na miejscu gry należy pojawić się 10 minut przed jej rozpoczęciem. Prosimy nie przyjeżdżać wcześniej. W przypadku spóźnienia, może się okazać, że będziemy zmuszeni skrócić Waszą rozgrywkę a nawet ją odwołać - niestety w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot środków.
  2. Dostępny jest jeden pokój dla graczy: Serce Ozyrysa.
  3. Ograniczenia:
   1. Osoby poniżej 13 roku życia mogą brać udział w grze wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
   2. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności fizycznej - gra wyłącznie z osobą towarzyszącą. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie takiej sytuacji. Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie opieka lub gra nie będzie mogła się odbyć ze względów na bezpieczeństwo uczestników.
  4. Gra w pokoju Serce Ozyrysa wymaga od uczestników dobrej sprawności fizycznej, koniecznej do poruszania się w niskiej przestrzeni (poniżej 1 metra). W razie wątpliwości, prosimy o kontakt.
  5. W grze może uczestniczyć od 2 do 5 graczy.
  6. Gra w pokoju Serce Ozyrysa trwa 90 minut. Należy zarezerwować dodatkowe 30 minut na sprawy organizacyjne.
  7. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczone do gry.
  8. Ze względu na specyfikę zabawy (zdjęcia pokoju nie są nigdzie publikowane, żeby gracze mogli cieszyć się zaskoczeniem), nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów.
  9. Prosimy o pozostawienie telefonów i innych urządzeń w szafkach lub u obsługi.
  10. W przypadku wykonywania zdjęć lub filmów podczas gry, mistrz gry kończy grę, a uczestnicy muszą opuścić pokój.
 6. Zasady bezpieczeństwa
  1. Drzwi główne do pokoju są zawsze otwarte.
  2. W każdym pokoju znajduje się przycisk bezpieczeństwa, który otwiera wszystkie inne drzwi, jednocześnie włącza oświetlenie awaryjne, odcina zasilanie do pokoju i tym samym kończy grę.
 7. W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.
 9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 10. Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
 11. Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.
 12. Płatności na miejscu dokonać można gotówką lub kartą płatniczą lub voucherem.
 13. Cennik znajduje się na stronie https://lockme.pl/pl/firma/escape-krakow i jest zależny od pokoju, godziny i dnia tygodnia.
 14. Dokonując rezerwacji przez portal lockme.pl zgadzasz się na to, że ten portal uzyskuje dostęp do Twoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie usługi lockme.pl.
 15. Dokonując płatności przez operatora KIP zgadzasz się na to, że operator uzyskuje dostęp do Twoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie usługi KIP.
 16. Przetwarzanie danych osobowych: Rezerwując pokój escape room za pośrednictwem serwisu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. W przypadku rezerwacji vouchera kurierem lub pocztą tradycyjną podajesz nam również swój adres. W przypadku prośby o fakturę również otrzymujemy od Ciebie dane osobowe. Tym samym dokonując rezerwacji w naszym systemie automatycznie wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie do celów realizacji rezerwacji oraz do celów marketingowych związanych z ofertą escapekrakow.pl.
 17. Reklamacje
  1. Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi winna zostać przesłana w formie pisemnej lub na adres e-mail: escapekrakow.kontakt@gmail.com i określać:
   1. dane osoby składającej reklamację umożliwiające kontakt z nią,
   2. numer rezerwacji (jeśli dotyczy),
   3. zwięzłe opisanie zastrzeżeń związanych z reklamacją,
   4. okoliczności uzasadniające reklamację.
  2. Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób oraz jakim terminie zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się, że uznał reklamację.